All posts in Yazılar

ÇOCUKLARDA BAŞDÖNMESİ VE DENGE BOZUKLUKLARI

ÇOCUKLARDA BAŞDÖNMESİ VE DENGE BOZUKLUKLARI
Dr.Feyzi ELEZ
Başdönmesi, kişinin kendisinin veya çevresinin dönmesi hissidir.Bu tür bir şikayet çocuklarda genellikle iyi huylu ve kendi kendini sınırlayıcı olsa da önemli bir kulak veya sinirsel bozukluğun erken belirtisi olabilir.Başdönmesi olan küçük çocuklarda değerlendirme, iletişim yeteneklerinin sınırlı olması nedeni ile daha zordur.
Çocuklarda sinir sisteminin gelişmekte olması nedeni ile başdönmesi sebepleri oldukça yaygındır.Denge sistemi, ilk gelişen sistemlerden biri olup yenidoğan bebekler ilk 6 hafta içerisinde pozisyon değişikliğini algılayabilir hale gelirler. 16 haftalık oluncacaya kadar da denge sistemi gelişimini tamamlar.

More

SES TELİ FELÇLERİ VE ÇİFT TARAFLI SES TELİ FELÇLERİNDE UYGULADIĞIMIZ LAZER KORDOTOMİ TEKNİĞİ

SES TELİ FELÇLERİ VE ÇİFT TARAFLI SES TELİ FELÇLERİNDE UYGULADIĞIMIZ LAZER KORDOTOMİ TEKNİĞİ

Ses teli felçleri birçok nedenden dolayı oluşabilmektedir. Ses teli felçlerinin bir hastalık değil, hastalığın bir belirtisi olduğunu kabul etmek gerekir. Ses teli felçlerine neden olan faktörlerin listesi oldukça kalabalıktır.
Ses teli felcini ilk kez Hipokrat M.Ö. 4. yüzyılda tanımlamıştır. Daha sonra 2. yüzyılda Galen ses teli sinirinin anatomisini tanımlamıştır.
Ses teli felci oldukça yaygındır; ses teli sinirinin kafa içi bölümünden gırtlağa girişine kadar olan bölümünün hastalıklarıyla olur.

More

SES PROTEZİ

SES PROTEZİ

Gırtlak kanseri, çoğu zaman ses kısıklığı yaparak erken bulgu veren ve bu nedenle erken saptanabilen kötü huylu bir hastalıktır. Gırtlak kanserinin bir başka özelliği ise, gırtlağı oluşturan yapıların tümörün yayılım hızını sınırlandırmasıdır. Gırtlak kanseri, bu iki özelliğinden dolayı solunum yollarının diğer kötü huylu tümörlerine göre tedavi ve yaşam süresi açısından daha iyi sonuçlar vermektedir. Gırtlağın tamamının alınması gırtlak kanserlerinin yaklaşık % 15’inde gerekmektedir.

More

BAŞ – BOYUN KANSERLERİ

BAŞ – BOYUN KANSERLERİ

Baş-boyun kanserleri tüm kanserler içinde % 5-7 oranında görülmektedir. Baş-boyun kanserlerinin yaklaşık % 25’ini de gırtlak kanserleri oluşturur. Bunu dil kanseri (% 13), dudak kanseri (% 11), yemek borusu kanseri (% 10) izler. Erken dönemde yakalanırsa çoğunu tedavi etmek mümkündür. Çoğu baş-boyun kanser türünün erken belirti vermesi, bunların tedavisinin diğer kanserlere göre daha başarılı olmasını sağlar. Unutmayalım ki baş-boyun kanserlerinde erken teşhis başarılı tedaviyi getirir.

More

HORLAMADA RADYOFREKANS YÖNTEMİ

HORLAMADA RADYOFREKANS YÖNTEMİ

 

 

Radyofrekans tekniği özellikle habitüel horlamada ağrısız bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Lazerden farklı olarak, şiddetli ağrılar yerine hastanın aynı gün hayatına devam etmesini sağlamaktadır. Radyofrekans dalgalarıyla yumuşak damarın içine girilerek, yaklaşık 90 derece sıcaklıkla kas dokusundan azalma sağlanarak oluşan nedbe dokusu yardımıyla, yumuşak damağın gerilmesine ve horlamanın ortadan kalkmasına katkıda bulunulmaktadır.

More